Vilken vecka?

Det finns flera olika anledningar till ultraljud. Om du har en normal graviditet så gör du ditt första ultraljud mellan vecka 13-20. Vid provrörsbefruktning kan första ultraljudet göras redan vecka 6.


Vecka 6-8

Vilken vecka

I vissa landsting görs även en ultraljudsundersökning i vecka 32-34

Redan från vecka 6-8 kan ett första tidigt ultraljud göras. Detta ultraljud kan bekräfta ett eventuellt hjärtljud. På så sätt kan man veta att det verkligen finns ett foster där inne.

Tidigt ultraljud brukar de som har blivit gravida genom provrörsbefruktning (IVF) göra, samt de som drabbats av många missfall. Läs mer om tidigt ultraljud.

Före vecka 13

Ett ultraljud före vecka 13 är aldrig nödvändigt om det inte är så att du har ont och har blödningar. Då kan man göra ett ultraljud för att se om fostret lever.

Vecka 9-14

Är du över 35 år så kommer du erbjudas att göra ett KUB-test. Detta för att få en indikation på om ditt foster har kromosomavvikelser. I graviditetsvecka 9 lämnar du ett blodprov i graviditetsvecka 11-14 görs en ultraljudsundersökning.

I en del landsting erbjuds KUB även till personer under 35 år.

Vecka 13-20

Mellan vecka 13 och 20 sker den vanliga rutinmässiga ultraljudsundersökningen för alla. Då kontrolleras det om fostret lever, hur många foster det är, hur långt gången du är och om fostret har någon förändring.

Vecka 32-34

I vissa landsting görs även en ultraljudsundersökning i vecka 32-34. Detta för att se om barnet har vuxit som det ska.

Flera undersökningar?

Om barnmorskan upptäcker något som är fel kan du behöva fler undersökningar.