Ultraljud – vilket kön?

Du/ni får själv välja om ni vill veta barnets kön eller inte. Däremot kan barnmorskan inte alltid se vilket kön det är – det beror på hur fostret ligger.


Ultraljud

Många vill veta under ultraljuden om de ska få en pojke eller en flicka. Detta går att se tidigast vecka 14.

Men det finns inget medicinskt intresse att få veta könet och därför uppges inte könet rutinmässigt vid en medicinsk kontroll. Även om barnmorskan ibland uppger detta i alla fall om ni skulle önska veta könet.

Ibland kan dock inte heller könet bestämmas. Det beror helt på hur barnet ligger och kvaliteten på bilden och teknik. Även barnmorskans erfarenhet spelar in.

Finns en risk att barnmorskan ser fel

Vissa barnmorskor vill inte säga vilket kön det är på fostret. Det finns nämligen en stor risk för att barnmorskan ser fel.

Detta kan bli problematiskt då förlossningen kan bli negativ om det kommer ut ”fel kön”. Detta kan leda till att det blir svårare att knyta an till barnet.

Kan ej kräva att få veta kön på barnet

Du som blivande förälder kan inte kräva att få veta vilket kön ditt barn har. Det ingår nämligen inte i den medicinska behandlingen som landstingsfinansierade vårdmottagningar utför.

På en privat klinik kan du dock få en könsbestämning, men ibland då för en extra kostnad.

Kan du märka vilket kön utan ultraljud?

Enligt olika myter och ”erfarenheter” genom tiderna sägs det att du kan märka om du ska få en pojke eller en flicka. Det finns exempelvis typiska pojk- och flicksymptom.

  • En putig/spetsig mage ska tyda på en pojke, medan en mer rund mage tyder på en flicka.
  • Om barnet sparkar livligt ska det vara en pojke, om det är mer lugnt en flicka.
  • Om du mår väldigt illa de första månaderna så tyder det på en flicka, medan lite illamående ska då tyda på en pojke.