3D

Ultraljud med 3D gör det möjligt att tydligare se hur fostret ser ut då man ser fostret tre-dimensionellt.


3D

3D och 4D – en tydligare bild

Med 3D-ultraljud kan du få en tydlig bild över hur fostret ser ut. 4D-ultraljud är exakt samma sak som 3D – fast i ett rörligt format. Du kan alltså se fostret röra sig och göra ansiktsuttryck.

I dessa ultraljud används samma slags ljudvågor och med samma intensitet som vid ett vanligt 2D-ultraljud.

Dessa ultraljud brukar erbjudas på privata kliniker efter vecka 24.

Medicinskt ultraljud görs i 2D

För att se att barnet mår bra, växer i rätt takt, att hjärtat slår, mäta fostret och upptäcka eventuella risker för missbildningar med mera krävs ett 2D-ultraljud.

3D- och 4D-ultraljuden är mer för föräldrarnas skull för att se hur barnet ser ut. Därför är det viktigt att du gör 2D-ultraljud även fast du gjort eller ska göra ultraljud i 3D/4D.

Bildkvaliteten varierar

Alla får inte lika klara och tydliga bilder av barnet med hjälp av 3D/4D som andra. Hur bildkvaliteten blir beror bland annat på mammans BMI. Om du har ett BMI över 30 så finns det en risk för att bilderna inte blir så bra som du hoppats.

Bildernas kvalitet beror också på hur mycket fostervatten det finns runt fostret och om moderkakan ligger i vägen, på framväggen av livmodern.

Bäst kvalitet i vecka 26-29

Mellan vecka 26-29 finns det oftast så pass mycket fostervatten att bilderna blir som bäst. Efter vecka 34 brukar det vara svårt att få till bra bilder, men detta är individuellt beroende på hur mycket fostervatten du har.

Ta hem och spara

De som gör ett 3D/4D-ultraljud får ofta både digitala och vanliga bilder samt DVD med sig hem för minne och för att spara.

Läkare och forskare är kritiska

Vissa läkare och forskare menar att vi inte vet tillräckligt mycket om hur ultraljud påverkar oss människor och om det har några långtidsbiverkningar.

Därför är det onödigt att utsätta sig för ultraljud mer än nödvändigt, och då endast i medicinska syften.