Skillnader mellan KUB och NIPT

Både KUB och NIPT är tester inom fosterdiagnostik och kan visa om fostret har en kromosomavvikelse som Downs syndrom. Av de två testerna ger NIPT mer tillförlitliga resultat.


KUB – Kombinerat ultraljud och blodprov

Vad är KUB test?

I KUB-testet ingår en ultraljudsundersökning och ett blodprov (som tas i armvecket på den gravida). Under ultraljudsundersökningen undersöks framförallt fostrets nacke (ett så kallat NUPP test) och blodprovet skickas till labb för analys.

När görs KUB test?

Blodprovet och ultraljudet behöver inte göras samtidigt. Vanligtvis görs blodprovet omkring vecka 9 medan ultraljudet kan göras mellan vecka 11 och slutet av vecka 13.

Varför görs KUB test?

KUB-testet visar sannolikheten för att fostret har en kromosomförändring som till exempel Downs syndrom. Även två andra kromosomavvikelser, trisomi 13 och 18 kan upptäckas.

Resultat av KUB test

KUB-test ger inte ett säkert resultat utan en uppskattning av hur sannolikt det är att fostret har en kromosomavvikelse. Testet kan kompletteras med annan fosterdiagnostik som moderkaksprov, fostervattensprov eller NIPT.

KUB-test, likt annan fosterdiagnostik är frivilligt och det är den gravida som bestämmer att göra testet. Läs mer om KUB-test här.

 

NIPT – Testar fostrets DNA

Vad är NIPT test?

NIPT står från Non-Invasive Prenatal Testing på engelska. I NIPT-testet ingår ett blodprov som tas i armvecket på den gravida. I blodprovet går det att upptäcka DNA från fostret som har förts över till mammans blodcirkulation. Det är fostrets DNA som analyseras i blodprovet.

När görs NIPT test?

Ett NIPT test görs från vecka 10 i graviditeten.

Varför görs NIPT test?

Ett NIPT test kan visa om fostret har en kromosomavvikelse. Samma avvikelser som vid KUB-testet undersöks, alltså Downs syndrom och trisomi 13 och 18. I vissa landsting kan även avvikelser i könskromosomerna undersökas, dessa avvikelser kallas Turners syndrom och Klinefelters syndrom.

Resultat av NIPT test

NIPT testet ger ett mer tillförlitligt resultat än KUB-testet, speciellt om svaret på provet säger att fostret inte har en kromosomavvikelse. Det är inte ett 100 procent säkert svar men NIPT-testet är mer träffsäkert.

Om resultatet tyder på att fostret har en kromosomavvikelse finns fortfarande en risk att resultatet är ett så kallat falskt-positivt resultat. Då kan uppföljande tester som fostervattensprov eller moderkaksprov göras.

 

Ingen ökad risk för missfall

Fostervattensprov är en typ av fosterdiagnostik där en nål sticks in i magen på den gravida för att ta ett prov av fostervattnet. Detta test kan också visa om fostret har en kromosomavvikelse men själva testet leder också till en liten ökad risk för missfall.

Varken KUB eller NIPT testen ger ökad risk för misfall.