Tidigt ultraljud

Vid tidigt ultraljud kan det bli mer verkligt att du har ett foster i magen eftersom du kan se det med dina egna ögon. Du kan också få svar om fostret lever, hur länge du har varit gravid och om det är ett eller flera foster du bär på.


Tidigt ultraljud

Tidigt ultraljud – från vilken vecka?

Med tidigt ultraljud kan du ibland se fostret redan från vecka 6 men detta brukar inte rekommenderas. De flesta kliniker som utför tidiga ultraljud brukar utföra dessa från vecka 8. Tidigt i graviditeten kan några få dagar spela stor roll över hur mycket man kan se och inte se.

Tidigt ultraljud för dig som:

  • Om det är något avvikande så som att du har fått blödningar eller smärtor
  • Om du har fått många missfall
  • Om du är gravid genom IVF (provrörsbefruktning)
  • För privata skäl, så som att du vill se fostret för att det ska bli mer verkligt att du har ett barn i magen

Tidigt ultraljud vid IVF

Har ni gjort en provrörsbefruktning (IVF) så får de flesta ett tidigt ultraljud för att se att fostret fortfarande lever och inte är ett fördröjt missfall, missed abortion.

Ett fördröjt missfall är när fostret dör väldigt tidigt men att kroppen inte sätter igång själva missfallet förrän några veckor senare.

VUL: Vaginalt UltraLjud

I vissa fall utförs tidiga ultraljud vaginellt (VUL). Detta för att det kan vara lättare att se på detta sätt om du inte har varit gravid i mer än 10 veckor.

Det vaginala ultraljudet liknar en gynekologisk undersökning där en läkare för in en slang med en scanner in i slidan för att sedan se resultatet på en tv-skärm. Det gör inte ont, och scannern är väldigt liten.

Många kliniker gör dock ultraljud utanpå magen från vecka 8.

Vanligt ultraljud vid vecka 18

Mellan veckorna 17-20 blir alla gravida kvinnor kallade till ett ultraljud. Detta för att se att fostret mår bra och att allt utvecklas som det ska.