KUB

KUB-test är ett NUPP-test och ett blodprov i kombination. Dock ger detta test bara en indikation på om ditt foster har kromosomavvikelser. Vill du vara säker krävs ett fostervattenprov.


KUB

KUBKombinerat Ultraljud & Blodprov

KUB-test är ett säkrare test än NUPP-test då man i KUB-test dessutom undersöker kvinnans gravidhormoner i blodet.

Vem får göra KUB-test?

Vem som får göra ett KUB-test beror helt på vilket landsting du bor i. Vissa landsting gör det inte alls, och vissa erbjuder bara KUB-test till de som är över 35 år och en del landsting erbjuder det till alla.

Undersökning

Först görs ett vanligt NUPP-test. Ett NUPP-test mäter vätskespalten som tagits upp av fostrets lymfsystem. Detta görs genom ultraljud.

I samband med NUPP-testet görs även nu ett blodprov. Ett blodprov kan mäta vissa graviditetshormoner.

Svarsresultat

En vecka efter blodprovet och direkt efter NUPP-testet får ni svarsresultat.

För att vara säker

Ett KUBB-test ger bara en induktion på hur det kan vara. Vill du vara 100 procent säker på att ditt foster är friskt måste du göra ett fostervattenprov. Många avstår dock från fostervattenprov då detta ger en ökad risk för missfall.