NUPP

När du är i vecka 11+0-13+6 görs ofta en ultraljudsundersökning som kallas för NUPP. Denna undersökning görs för att se att barnet mår bra.


NUPP

En ultraljudsbild av mätningar av fostrets nackuppklarning (NUPP) vid 11 veckors graviditet. Foto: Wolfgang Moroder, Wikimedia

NUPP – utesluta Downs syndrom

NUPP betyder nackuppklarning och görs för att med sannolikhet kunna utesluta/konstatera Downs syndrom hos fostret.

Alla foster har en vätskespalt i nacken och hos barn som har Downs syndrom är denna vätskespalt bredare än normalt. Denna typ av undersökning bedömer som sagt endast sannolikheten att barnet har Downs.

För att säkert kunna konstatera kromosomavvikelser måste du göra ett fostervattenprov eller moderkaksbiopsi. Det finns däremot kvinnor som inte vill göra dessa typer av diagnostiska prover då risken för missfall ökar något.

Genom att göra ett NUPP-test kan det för många kvinnor bli lättare att ta beslutet om att göra en diagnostisk provtagning eller inte.

För att kunna vara något mer säker på resultatet i ett NUPP-test ställer man provsvaret mot kvinnans ålder och gör ett sannolikhetsutfall på hur dessa två förhåller sig till varandra.

Så går testet till

För att kunna göra en korrekt NUPP-undersökning måste den göras efter vecka 11 men innan vecka 14. Detta för att fostret är alldeles för litet innan vecka 11 och efter vecka 14 har vätskespalten tagits upp av fostrets lymfsystem.

Beroende på hur fostret ligger utförs ultraljudet på två olika sätt. Antingen görs det som vid ett vanligt ultraljud, det vill säga utifrån på magen.

Ligger däremot fostret i en knepig ställning så att det är svårt att se med ultraljud på magen kan du behöva göra ett vaginalt ultraljud. Detta är inte skadligt för varken dig eller din bebis.

Det går till på följande sätt: Gynekologen för in en stav i slidan och högst upp på staven sitter det en lite kamera som på samma sätt kan skicka bilder inifrån magen till datorskärmen.

Normalt mått

Ett normalt mått av nackspalten vid en NUPP-undersökning är cirka 2 millimeter om undersökningen görs i vecka 11 och upp till 2,8 millimeter om undersökningen görs i vecka 13+6.

Det är dock väldigt viktigt att framhäva att 9 av 10 barn som har en nackuppklarning på mellan 2,5-3,5 millimeter föds helt normala och fullt friska.

Tillförlitligt?

En NUPP-undersökning har cirka 75 procents tillförlitlighet. Vill du med andra ord vara 100 procent säker på att din bebis föds normal och friskt bör du göra ett fostervattenprov.

Däremot görs inga fostervattenprov om det inte finns någon anledning till att vara orolig.